برای ثبت شکایات خود از فروشگاه از طرق زیر می توانید اعمال کنید:

تماس با موبایل: 09118203711

ایمیل به: gilarmarket@ gmail .com

همچنین با هماهنگی قبلی امکان مراجعه حضوری به فروشگاه نیز وجود دارد.


محصولات جديد